Varia vám poppers mozog?

Všetky ilustrácie Ashley Goodall Health Poznáte ten pocit, akoby ste mali vo svojej tvári hriankovač? Spýtali sme sa lekára, či je to zlé.
  • Ako pri každej rekreačnej látke, aj tu sa oplatí byť obozretný. Nechoďte príliš tvrdo a snažte sa nemiešať drogu s ničím, čo by zhoršovalo jej účinky.

    Vďaka tomu je však poppers bezpečný s mierou? Stručne povedané: možno áno. Závisí to od sniffera a vždy sa nájdu ľudia, ktorí majú horšie reakcie ako ostatní. Prinajmenšom však stojí za zmienku, že neexistujú dôkazy, ktoré by nasvedčovali tomu, že občasné nafukovanie amylu spôsobuje poškodenie mozgu

    Je to určite menej škodlivé ako mnoho iných rekreačných drog a nevedie to k fyzickej závislosti, hovorí doktor Boylan. Aj keď u niektorých ľudí sa môžu počas užívania drogy vyskytnúť nepríjemné vedľajšie účinky s minimálnym užívaním alebo iné nepredvídané následky súvisiace s ich správaním.    Ako u každej rekreačnej drogy, jej účinky môžu byť pre jednotlivca nepredvídateľné.

    Choďte po Gavinovi ďalej Twitter