Hlučný

Opätovné vytvorenie Cher Lloyd

Bývalá finalistka filmu „X Factor“ po tom, čo sa jej verejnosť a tlač za to, že je „chav“ a „cigánka“, hovorí o svojom novom začiatku.